Projekt Cesta k rozvoji, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010804,
Projekt je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Českomoravského svazu mlékárenského. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně profesních znalostí a dovedností zaměstnanců členských společností. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury.