U příležitosti letošní Valné hromady IDF, která se sešla 4.11.2012 při letošním World Dairy Summit v Kapském Městě v Jihoafrické republice byl na příští čtyřleté volební období většinou přítomných hlasů zvolen dr. Jeremy Hill, který se své funkce ujme od 9.listopadu. Nahradí tak dosavadního prezidenta Mezinárodní mlékařské federace pana Richarda Doyle z Kanady.

Dr.Jeremy Hill je současným ředitelem pro výzkum, vědu, technologii a rozvoj jedné z nejvýznamnějších světových mlékárenských společností Fonterra Cooperative Group. V Mezinárodní mlékařské federaci tento skvělý odborník působí již více než dvacet let. Má novozélandské a britské státní občanství.

Při prvním vystoupení v roli prezidenta nastínil své představy o dalším směrování IDF. Klíčovým bude udržení a další posilování významu této světové organizace mlékařů, další rozšiřování členské základny (dnes má IDF 47 členů a pokrývá 85 % světové produkce mléka), což je důležité ve stále více se globalizujícím světě, mezinárodním obchodování a stejně tak v prostředí zvyšující se poptávky po mléčných výrobcích. Nosnými pracovními tématy i nadále budou výživa, potravinová bezpečnost, zajištění potravin a analytické metody, ale také environmentální problematika.

Dr.Hill se podělil také o myšlenky jak řešit některé z těchto témat s účastí členských zemí federace. Plně podpořil současnou vizi IDF, ale zdůraznil, že se federace bude muset přizpůsobovat novému prostředí, aby mohla úspěšně tyto své úkoly řešit. „Proces změn již nastartoval společný projekt v činnosti IDF nazvaný SWIFT (Speed = rychlost, Worldwide visibility = celosvětová viditelnost, Impact = dopady, Focus = zacílení a Transparency = transparentnost). Ten nám dává příležitost, aby naše organizace poskytovala své výstupy vždy včas a aby tyto výstupy odpovídaly očekáváním odborné i laické veřejnosti. IDF musí být ale více dynamickou a flexibilní organizací. Musíme si cenit sílu partnerství a zapojit všechny rozhodující a strategické strany a partnery, abychom zajistili finanční životaschopnost a zlepšení naší komunikaci, což nám může zaručit úspěch v budoucnosti „, prohlásil ve svém inauguračním projevu.

Nový prezident u příležitosti svého zvolení velmi významně ocenil také práci svého předchůdce, pana Richarda Doyle za jeho přinos světovému mlékárenství a navrhl valné hromadě udělit bývalému prezidentovi čestné členství v IDF. Valná hromada tento návrh přijala.