Českomoravský svaz mlékárenský hodlá realizovat projekt na podporu spotřeby jogurtů a fermentovaných mléčných výrobků „Jeden jogurt denně“.

Z pohledu mlékárenského průmyslu sledujeme v posledních letech v České republice v oblasti spotřeby mléka a mléčných výrobků nepříliš potěšitelný trend. Patříme totiž bohužel k těm zemím světa, ve kterých spotřeba těchto výrobků už delší dobu klesá. Přitom o důležitosti jejich konzumace není mezi odborníky na výživu sporů. Výživová doporučení jsou definována jasně – denně konzumovat alespoň 2 až 3 porce mléčných výrobků. A přitom i přes snahy o podporu spotřeby mléčných výrobků ve školách můžeme tento negativní trend sledovat i u dětí školního věku. Situaci určitě nepřispívá ani skutečnost, že se ve stále větší míře setkáváme v médiích s informacemi, které dokonce zpochybňují pozici mléka a mléčných výrobků co by součásti zdravé výživy. V dané situaci je proto nezbytně nutné, abychom přistoupili k edukaci a informativní kampani. Podobné snahy o podporu mléčných výrobků můžeme sledovat i v jiných zemích. Příkladem nám může být například sousední Slovensko se svým projektem ˮObjav mliekoˮ, který byl po dobu tří let realizován s rozpočtem více než 150 miliónů korun s významnou podporou Evropské unie. V tomto případě se jedná se o chvályhodnou iniciativu, která však zatím v České republice nedosáhla jednoznačné podpory všech zainteresovaných stran, což je nezbytně nutné pro její úspěšné financování a realizaci.

V rámci Českomoravského mlékárenského svazu proto nyní přicházíme s projektem, který bude mít za cíl podpořit spotřebu jogurtů a fermentovaných výrobků. Právě tyto výrobky zaznamenaly v posledních třech letech největší pokles spotřeby. V rámci projektu jsme oslovili Společnost pro výživu, která se rozhodla náš projekt jako smysluplný podpořit a v první fázi připravit komunikaci určenou pro specialisty zaměřenou na následující oblasti:

  1. Podpora zdravého růstu a prevence obezity u dětí a dospívajících
  2. Zdravější život díky zdravějším každodenním stravovacím návykům
  3. Zdravý život, zdravý jídelníček a laktózová intolerance
  4. Stárnoucí populace, osteoporóza a zdravý jídelníček

Společnost pro výživu k podpoře projektu připraví krátká sdělení určená pro veřejnost, která budou vysvětlovat a ozřejmovat důležitost spotřeby jogurtů a mléčných výrobků v běžné stravě. A jak už bylo řečeno, bude se při přípravě komunikace vycházet z oficiálních výživových doporučení vybízející ke konzumaci 2-3 porcí mléčných výrobků denně.

Připomeňme si hlavní důvody:

  1. Je to zejména vysoký obsah plnohodnotných bílkovin, obsahujících veškeré esenciální aminokyseliny
  2. Vysoký obsah vápníku, který je nezbytný pro tvorbu kostí, zubů a funkci nervového systému. Vápník je samozřejmě možné přijímat v různých formách, ale v současné době se málo zdůrazňuje, že pro lidský organismus je nejlépe vstřebatelný, a tedy využitelný právě vápník přirozeně se vyskytující v mléčných výrobcích, a to 3-6 krát lépe než z rostlinných potravin.
  3. Důležitá je ale i přirozená přítomnost fosforu, který je dalším prvkem nezbytným pro stavbu kostí a zubů.
  4. Kromě toho jogurt obsahuje řadu vitamínů, zejména skupiny B, a výživově významné stopové prvky.

Přibližně 10-15% české populace trpí metabolickou poruchou zvanou intolerance laktózy. Tito lidé se vyhýbají, velice často pod vlivem ne vždy pravdivých informací, konzumaci všech mléčných výrobků. Neuvědomují si však, že laktózová intolerance je důsledkem reakce jejich těla na konkrétní proces. Příčinnou těchto problémů je skutečnost, že nejsou schopni využívat mléčný cukr laktózu, neboť jejich tělo neprodukuje potřebný enzym, laktázu. V důsledku toho se proto laktóza dostává nestrávená do střeva, což u těchto jedinců způsobuje střevní koliky, průjmy a zvracení.

Jogurty jsou však v tomto případě vhodnou alternativou konzumace mléka pro takto postižené jedince, protože výše zmíněnou poruchu metabolismu mohou řešit. Jogurtové kultury totiž sami produkují enzym laktáza, který již v samotném jogurtu štěpí laktózu na monocukry glukózu a galaktózu, s jejichž metabolismem už lidé postižení touto intolerancí nemají problémy. Následně jsou tyto jednoduché cukry v jejich těle přeměněny na kyselinu mléčnou.

Českomoravský svaz mlékárenský bude potěšen, pokud tuto jeho iniciativu ještě podpoří Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

Českomoravský svaz mlékárenský tímto vyzývá všechny výrobce jogurtů a fermentovaných mléčných výrobků ke spoluúčasti v tomto projektu. Cílem je podpořit edukaci v oblasti konzumace mléčných výrobků, a především zastavit a obrátit současný negativní trend. S dnešní spotřebou jogurtů ve výši necelých 10 kg na osobu a rok totiž výrazně zaostáváme za zeměmi jako jo Švédsko, Finsko či Nizozemí, kde se jejich spotřeba pohybuje dlouhodobě až přes 30 kg. V těchto zemích je prokazatelné, že je to dáno skutečně konzumací jedné porce jogurtů denně.

Navrhovaný edukačně informační projekt vybízející ke konzumaci jednoho kelímku či skleničky jogurtu denně by měl i v naší republice pomoci tento stav zvrátit.