Archiv / 2020 / Červen

Vzděláváním k rozvoji je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Cesta k rozvoji, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010804, Projekt je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Českomoravského svazu mlékárenského. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně profesních znalostí a dovedností zaměstnanců členských společností. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny... Číst více »